| , |

· О ПРОЕКТЕ

Название проекта:
Индустриальный парк "Свема".
Место расположения:
ул. Гагарина, г. Шостка, Сумская область, Украина.
Цель проекта:
Целью этого проекта является создание индустриального парка "Свема" с использованием инженерно подготовленных земельных участков и расположенных на них производственных, складских и административных помещений прежнего НПО "Свема", которые предназначены для осуществления производственной и коммерческой деятельности, а также размещения социальной инфраструктуры.
Участники проекта:
Потенциальными участниками данного проекта могут быть субъекты предпринимательской деятельности или иностранные компании, которым нужны такие площади для осуществления своей деятельности.
Привлекательность проекта:
Возможность для потенциальных участников индустриального парка "Свема" выкупа или аренды производственных, офисных и складских площадей в более короткие сроки, чем приобретение земли с последующим самостоятельным осуществлением строительства, оформление земельного участка, изготовление технической документации, процедуры согласования размещения объектов разного назначения на территории индустриального парка "Свема". Кроме того, решение многих организационных вопросов потенциальными инвесторами, связанных с выбором и согласованием земельного участка, подключением инженерных сетей и коммуникаций, ведет в свою очередь к увеличению сроков реализации инвестиционных проектов и подорожания конечной продукции.
Предлагаем на данной территории:
Размещение промышленных производств и складских помещений, службы охраны, создания научно-технического центра, сервисного центра банковской системы, паркингов, сети супермаркетов, заведений питания, спорткомплекса на площадях индустриального парка "Свема", а также строительство на свободной территории (61 га) новых производственных и административных площадей, создания системы логистики.


- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОПОЗИЦІЇ -

Створення індустріального парку "Свема" з організацією профільних зон, облаштування сучасної інженерної інфраструктури та системи логістики.
Пропонована площа виробничих та складських приміщень – 100000 м2, торгових та адміністративних – 50000 м2. Адміністративна зона – корпуса, де розміщена дирекція по управлінню парком, офісні приміщення, конструкторські бюро, конференц-зал, експоцентр промислової зони, заклади громадського харчування.
Керуюча компанія здійснюватиме управління індустріальним парком, візьме на себе зобов’язання облаштування території індустріального парку, а саме виконання робіт, пов’язаних з будівництвом доріг та потужностей з електро-, водо-, газо-, теплопостачання, водовідведення та каналізації, очищення води, повітря, систем та об’єктів пожежної безпеки, складської інфраструктури, об’єктів для розміщення адміністративних приміщень (діловий центр, адміністрація, офісні приміщення тощо) та об’єктів громадського харчування, формуванням мереж комунікацій, паркувальних зон та "зеленої зони", а також із забезпеченням охоронного, транспортного, складського, інформаційно-комунікаційного, консультаційного, сервісного (ремонтного) обслуговування території промислового парку, що сприятиме створенню необхідних умов для залучення на цю територію учасників індустріального парку.
На даний час на території індустріального парку "Свема" та прилеглій території працюють фірми, на яких поступово концентрується технологічний та виробничий потенціал.
Всі пропозиції щодо інвестиційних проектів, впровадження яких можливо розмістити на території індустріального парку "Свема" від суб’єктів підприємницької діяльності ретельно пророблюються, ведеться формування бази цих пропозицій.
Розроблені основні критерії по відбору інвестиційних проектів, а саме: інвестиційний проект повинен бути високо технологічним, екологічно чистим; обсяг інвестицій в основний капітал повинен складати 200 млн. дол. США; залучення місцевих спеціалістів (не менш ніж 25% від загальної кількості персоналу). Це дозволить найбільш ефективно використовувати наявні земельні ділянки індустріального парку, які є стратегічним ресурсом в місті, створити сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку міста, бути конкурентноспроможними.


* * *

- СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТЕХНОПАРКУ "СВЕМА"
В М. ШОСТКА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ -

к.е.н., доц. Шкарупа О.В., Пархоменко В.В.
Сумський державний університет

Сьогодні як на державному, так і на регіональному рівні постав ряд проблем, пов’язаних, зокрема з уповільненням темпів економічного розвитку і недостатньою інвестиційною активністю. У багатьох промислових зонах інвестиційно непривабливі підприємства, які не змогли адаптуватися до нових умов господарювання практично не мають перспектив для відновлення виробничого потенціалу. Виробничі потужності таких підприємств, а також їх території, вільні від забудови, можуть бути використані для створення індустріальних (промислових) парків, що сприятиме виконанню завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та Стратегією економічного і соціального розвитку на період до 2015 року "Нова Сумщина–2015". Україна повинна позиціонуватися як держава з інноваційним розвитком економіки. Цей процес можна реалізувати через ефективну форму підтримки інноваційної діяльності - технологічні парки. Технопарки поєднують науково-дослідні, технологічні і виробничі підприємства, забезпечують найшвидше впровадження результатів науково-дослідних і пошукових робіт, винаходів у промисловість і бізнес.
Метою дослідження є обгрунтування соціально-економічної ефективності створення таких інноваційних структур, як технопарки в Україні на прикладі індустріального парку "Свема" у м. Шостка Сумської області. Такими вітчизняними вченими як Мазур О.А., Покотилова В.І., Васильєва Н.В., Туташинський В.І. та ін. досліджувались стан, проблеми та перспективи розвитку технологічних парків в цілому, але питання розбудови таких форм у контексті реалізації концепції сталого розвитку залишаються актуальними та маловивченими. Для держави в цілому технопарки є вигідними з різних точок зору: підвищується рівень країни у світовому суспільстві, з’являються можливості рівноправного економічного співробітництва з розвиненими країнами, покращується екологічна ситуація в країні та рівень життя її населення, збільшуються масштаби іноземних інвестицій, можливості експорту та валютні надходження, що сприяє досягненню цілей сталого розвитку.
14 вересня 2011 року Кабінетом Міністрів України було схвалено концепцію Державної цільової програми розвитку індустріального (промислового) парку "Свема" в м. Шостці Сумської області на 2012 -2015 роки. Згідно з якою, планується створення на території ВАТ "Акціонерна компанія "Свема" в м. Шостці індустріального (промислового) парку шляхом розбудови та використання виробничих потужностей зазначеної компанії (адміністративні, складські та виробничі приміщення) з метою започаткування новими підприємствами господарської діяльності з виготовлення різнопрофільної товарної продукції.
З економічної точки зору, це забезпечить:
- збереження висококваліфікованих кадрів;
- підвищить ділову активність у регіоні;
- підвищить привабливість освіти і наукової діяльності в Шосткинському інституті Сумського державного університету;
- комерціалізує науково-дослідні розробки;
- збільшить кількість фірм та компаній, розширить спектр їх послуг та здійснить комерційне освоєння нових ідей і винаходів, результатів прикладних і фундаментальних наукових досліджень (планується залучити не менше 200 млн. доларів США інвестицій).
Соціальна ефективність полягає у підвищенні рівня зайнятості населення в результаті створення 10 тис. нових робочих місць, підвищенні рівня заробітної плати і доходів, забезпечення проходження практики студентів навчальних закладів різних рівнів акредитації, працевлаштування випускників навчальних закладів, забезпеченні спільного використання матеріально-технічної бази парку "Свема" підприємцями та науковцями, започаткування власного бізнесу у бізнес-інкубаторі студентами, викладачами та аспірантами, використанні енергозберігаючих технологій під час реконструкції інженерних споруд комунальної сфери м. Шостки.
Таким чином, технологічний парк "Свема" є ефективним засобом залучення інвестицій, створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, розвитку виробництва, збільшення обсягів зовнішньоекономічної діяльності, зростання економічних показників та добробуту населення загалом. Разом з тим виробничі майданчики, а також території, вільні від забудови (насамперед у Шосткинському регіоні з розвиненою інфраструктурою), можуть стати "точками регіонального зростання"

1. Гуржій А.М., Каракай Ю.В., Петренко З.О., ін. Інноваційна діяльність в Україні: Монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2007. – 144 с. 2. Мазур О.А. Технологічні парки. Світовий та український досвід/ О.А.Мазур, В.С.Шовкалюк. – К. – 2009. – 70 с. 3. Технологічні парки України/ [Гриньов Б.В., Гагауз І.Б., Єфімова Н.І., Коваленко Т.О.]. – Центр «Харківські технології». – 2002. – 184 с.

-------------------
Джерело: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25832
-------------------

• ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ •

В ХХ столітті Шостка прославилася у світі товарною маркою "Свема". Науково-технічний процес розвивається за законами не завжди підвладними людям. Основна продукція, заради якої жили і працювали десятки тисяч шосткинців багатьох поколінь, стала неконкурентоспромож-
ною...• ВІДЕО •

Нині шосткинська "Свема" має не одну сотню квадратних метрів приміщень з необхідними комунікаціями, унікальну інженерну інфраструктуру та неабияку наукову базу. Тому з таким потужним промисловим об’єктом збільшити в рази притік інвестицій цілком реально....• ЗАКОНОДАВСТВО •

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ.
ЗАКОН УКРАЇНИ від 21.06.2012 № 5018-VI. "Про індустріальні парки"...

© Відкрите акціонерне товариство
"Акціонерна компанія "Свема"
  Індустріальний парк "Свема"
Главная Новости Презентационные материалы Законодательная база Статьи